Privacyverklaring

Zaansgroen organiseert exposities en gerelateerde evenementen en verkoopt kunst onder de noemer shop.zaansgroen.nl. Wij hechten grote waarde aan een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens en een goede beveiliging daarvan. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en wat uw rechten zijn. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die door de wet worden gesteld.

Welke gegevens verzamelen wij

Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan wij u kunnen identificeren of die wij aan u kunnen koppelen. Bij het afnemen van onze producten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. De gegevens die wij verzamelen zijn nodig om u een passend aanbod te kunnen doen en daarover met u te communiceren. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Naam;
  • Adres en woonplaats;
  • Aanhef;
  • Telefoonnummer;
  • Mailadres;
  • IBAN en naam rekeninghouder (wanneer u een betaling doet)

Indien u alleen aangemeld bent voor de mailing bent, gaat het om de volgende gegevens:

  • Naam;
  • Mailadres.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor

Om onze acties en dienstverlening te verbeteren kunnen wij u na afloop van een actie per mail vragen om een klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. Uiteraard beslist u zelf of u op dat verzoek ingaat.
Zaansgroen verwerkt uw gegevens voor bovenstaande doeleinden op grond van de toestemming die u daarvoor geeft of ter uitvoering van de (koop)overeenkomst die wij met u hebben. Op het moment dat u een product van ons afneemt zullen wij uw mailadres en naam toevoegen aan ons mailbestand om u over volgende acties te informeren. Afmelden is mogelijk via de link onderaan iedere mailing die u van ons ontvangt.

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u aangeeft geen mailing meer te ontvangen, zullen uw gegevens nog voor de duur van 6 maanden worden bewaard in verband met administratieve doeleinden. Indien lange tijd niet bent ingegaan op onze diensten, zullen uw persoonsgegevens door ons automatisch worden verwijderd op het moment dat dit van de belastingdienst goedkeuring heeft.

Hoe communiceren wij met u

Wij communiceren zoveel mogelijk per mail met u, via het mailadres dat u bij uw aanmelding aan ons doorgeeft. Daarnaast kunt u contact met ons opnemen per telefoon of via het contactformulier  als u vragen heeft, een wijziging wilt doorgeven of een verzoek wilt indienen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, om er zeker van te zijn dat ze goed met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw rechten

Indien u een product van Zaansgroen heeft afgenomen of u heeft zich aangemeld bij onze mailing, kunt u ons een verzoek toesturen om de gegevens die u aan ons hebt doorgegeven in te zien, te wijzigen, te verwijderen, te beperken of om een export van uw data te ontvangen.  Wanneer u uw gegevens wilt laten verwijderen kunt u via het contactformulier of telefonisch contact met ons opnemen. Wanneer u een verzoek bij ons indient, bijvoorbeeld om uw gegevens te verwijderen, kunnen wij u vragen om uw identiteit te bevestigen, bijvoorbeeld door een aantal controlevragen te stellen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over het verwerken van persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.