Ada van Wonderen | beelden

Steen heeft massa, is zwaar. Het wit van Albast brengt een nieuw beeldend element: lichtheid.

Steen is concreet, is werkelijkheid.
Er is al iets, voor ik begin met vormgeven.
Elk stuk steen is uniek, vóór mijn ingrepen en erna.

De steen en mijn werkelijkheid.
Hoe gaan ze zich tot elkaar verhouden?
Daar draait het om.

Op dit moment word ik ‘gevangen’ door de witte kleur van de steensoort albast. De lichtheid en transparantie en de zwaarheid en zwaarte van de volumes, zijn mijn uitgangspunt om tot een vorm te komen. Ada van Wonderen is afgestudeerd aan d’ Witte Leli en aan de Amsterdamse Academie Voor Beeldende Vorming. Als beeldhouwer exposeert zij regelmatig. Als docent beeldhouwen heeft ze meer dan 20 jaar ervaring

Exposities met Ada van Wonderen