Joke Konijn

Haar leven in de polder, met haar gezin, de reizen, de exposities die zij bezoekt, de boeken die zij leest en de mensen die zij ontmoet, alles heeft invloed op haar werk. De natuur in het waterrijke land om haar heen ervaart zij als een spiegel van haar emoties. Haar woning en atelier is gelegen op de grens van de Schaalsmeerpolder en het Wormer- en Jisperveld, een uniek veenweidelandschap van Natuurmonumenten.

In deze bijna spirituele omgeving met de muziek van Philip Glass, verwerkt de kunstenaar haar indrukken in het atelier in kleine en grote tekeningen en schilderijen. ‘De natuur in dit laagland inspireert in alle jaargetijden waar ik voortdurend de cyclus ervaar van geboorte en dood. Mijn werk ondergaat een lang proces welke bestaat uit een langdurig onderzoek met vele zijpaden. Sinds enkele jaren werkt Joke in het atelier van een bevriend beeldhouwer Jos van Oosterhout in Amsterdam. Hier experimenteert zij met klei, was en gips en werkt aan een serie kleine en grotere beelden die vanuit een nieuwe energie ontstaan.

Zij volgde de dagopleiding op de Gerrit Rietveld Academie en de Rijksacademie in Amsterdam.

In 1993 richtte Joke met een groep van Zaanse kunstenaars stichting Tengel op om in de Zaanstreek activiteiten te organiseren waar zij t/m 1989 voorzitter was. In 2001 organiseerde Joke ‘Veldwerk’, een kunst – en poëzieroute door de Schaalsmeerpolder, land van Natuurmonumenten. Dit initiatief werd ‘stichting velwerkexpo wormerland’ en vindt om de 2 jaar plaats.

Exposities met Joke Konijn