Karin Stevers 18 & 19 oktober 2014

Karin Stevers is afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie in 2005. De inspiratie voor haar keramische beelden ontleent zij aan de menselijke vorm in de brede zin van het woord. Zij combineert lichaamselementen tot een nieuwe werkelijkheid , die de kijker in verwarring brengt. Daarnaast is het thema ‘bomen’ steeds meer te vinden in haar werk, waarmee ook kleur zijn intrede doet. Zij werkt momenteel met dun porselein, waar zij licht achter plaatst.

De beelden zijn vaak variaties op hetzelfde thema, namelijk het vrouwelijk lichaam. Het maken van een vrouwenlichaam (of delen hiervan) gaat haar makkelijk af, het lijkt vaak haast van binnenuit te ontstaan.

“Voor mij biedt het gebruik van het vrouwelijk lichaam als basis, de mogelijkheid om vanuit een vast standpunt allerlei verschillende, soms zelfs tegenstrijdige ideeën en onderwerpen te onderzoeken”,aldus Stevers. Het vrouwelijk lichaam is (meestal) het middel, het doel is verschillende aspecten van het mens-zijn via dit middel tot uitdrukking te brengen, zoals sensualiteit, (angst voor) vergankelijkheid en aftakeling.

Karin Stevers (keramiek) exposeert bij Zaansgroen samen met Jo Frijns (fotografie)
Openingstijden zaterdag en zondag van 13:00 – 17:00 uur