Kunstcollectief JJAMMS – 8|9|10 juni 2019 (Pinkster)

De zes kunstenaars die zich verenigd hebben in het kunstcollectief JJAMMS herkennen zich in elkaars werk. De twee- en driedimensionale werken zijn autonoom en zijn een uiting van persoonlijke levenservaringen.

Waar de een met afval en gevonden spullen werkt met afstand en gemis, werkt de ander in zachte krijttekeningen de nabijheid en warmte van de naaste uit. En zoals de een in heldere kleuren de verwondering over het lichaam schildert, zo beeldt de ander in diverse materialen de maakbare mens uit.

Kunstcollectief JJAMMS exposeert werk van meerdere kunstenaars op zaterdag 8, zondag 9 juni en maandag 10 juni van 13.00 tot 17.00 uur. (Pinksterweekend)

Mariël-van-Schravendijk-JJAMMS

Mariël van Schravendijk maakt installatie’s met licht-schaduw- en spiegelbeelden, klein ruimtelijk werk en foto’s. Al het werk heeft als thema familie(portret)en de verbindingen/lijnen tussen de verschillende familieleden. Het werk is gebaseerd op de eigen beleving van verleden, heden & toekomst; maar het kan ook over jou gaan.

“Mijn werk bestaat uit familieportretten, gebaseerd op een eigen beleving van verleden, heden en toekomst. Het zijn vaak installaties met objecten. Ook werk ik veel met licht/schaduw beelden. De lijnen van families lopen in een soort oneindigheid achter ons de geschiedenis in, en zullen dat naar verwachting ook in de toekomst doen. In mijn huidige werk onderzoek ik hoe ik vorm kan geven aan die oneindigheid.
Bekijk het werk vanuit je eigen geschiedenis, je eigen gedachten en fantasie. Wat roept het bij je op, waar leiden de (familie)lijnen jou naartoe? website Mariël van Schravendijk

Sylvia Waterloo (Aruba) is in 2014 afgestudeerd aan de Kunstacademie Haarlem. Veel werken hebben te maken met haar achtergrond; de Caribische eilanden.  Haar kunst vertelt meestal een verhaal, ze verbeeld dingen uit het leven die haar raken. De woorden macht, machteloosheid, onderdrukking, opstand, zie je er in terug.

“Ik gebruik materialen die recht doen aan het onderwerp. De ene keer is dat olieverf en de andere keer is dat houtskool. De meeste werken ontstaan echter vanuit een combinatie van materialen. De drager kan van alles zijn: papier, karton, hout.  De Isla olieraffinaderij op Curacao en de ernaast gelegen joodse begraafplaats hebben in 2015 grote indruk op mij gemaakt”, aldus Sylvia. 

Sylvia maakt voornamelijk schilderijen. De tegenstelling tussen leven en dood, de welvaart en de vervuiling, het ritme van de graven en de vorm van de raffinaderijpijpen en opslagvaten hebben geleid tot een serie van 7 houtskooltekeningen. Haar laatste serie gaat over de orkanen, die in september 2017 over de eilanden raasden. website Sylvia Waterloo

Jos-Franke-JJAMMS

Voor Jos Franke is de intentie en het proces gelijk aan dat van een wetenschapper. De noodzakelijke wens iets te laten zien, te laten ervaren van wat ervoor niet was. Het gaat niet zozeer om nieuwe werkelijkheden te tonen, maar om werkelijkheden te tonen die er al eeuwig zijn, echter meestal verborgen. Werkelijkheden die zichtbaar worden door de inzet, vaardigheid en geduld van de kunstenaar. Werkelijkheden die bij de toeschouwer herkenning oproepen, zodat deze gaan bestaan. Waar de wetenschap voor haar bewijsvoering haar bewijs ontleent aan beproefde methoden en technieken en onafhankelijk is van de toeschouwer. Daar is Jos als kunstenaar juist voor de bewijsvoering afhankelijk van de aanwezigheid van de toeschouwer. Immers zonderde toeschouwer is er geen zichtbare gedeelde werkelijkheid.

“Mijn werk gaat over het oordeelvrij kunnen waarnemen van alles wat er is. Het mooie en het lelijke, het goede en het slechte, het waardevolle en het waardeloze, het openbare en het geheime. Omdat naar mijn mening alles wat er in ons leven is van evenveel waarde is. Oordeelvrij is niet hetzelfde als kritiekloos. Kritiek mag er altijd zijn op de wijze van productie, weergave, vorm en presentatie van het kunstwerk. Een oordeel echter over het onderwerp hindert de open blik die noodzakelijk is om een werkelijkheid die ik als kunstenaar bedoeld heb weer te geven te kunnen ervaren.” Meer over Jos Franke

Graag gaat Jos met u in gesprek over alle aspecten van zijn kunstwerken.