Nic de Carpentier (1882-1965)

Nic de Carpentier (1882-1965) was aquarellist, etser en schilder van voornamelijk taferelen in en om de Zaanstreek.

Nicolaas was autodidact en nam een aantal lessen bij Ko Koeman. De Carpentier legde zeer natuurgetrouw het landschap en de dikwijls al verdwenen bebouwing in de Zaanstreek vast. Hij gaf schilderles bij de Centrale Ambachtsschool voor de Zaanstreek aan de Westzijde in Zaandam.

De Carpentier stelde zich in 1938 ten dienste van het Werkfonds voor werklozen die hij twee en een halve dag per week cursus gaf. Hij was de mensen aan het Noordervaldeurpad behulpzaam, die wat wilden schilderen, bijvoorbeeld de dingen, die zij op de timmerafdeling vervaardigden. Hout en verf werd aan de deelnemers gratis verstrekt, zodat menigeen hier graag bezig was om onder deskundige leiding trapjes, tafels, stoelen, ledikanten en dergelijke dingen te maken.

Exposities met Nic de Carpentier