Marijke Habernickel

Marijke Habernickel-Jacobs is een ontwikkelaar en heeft ‘de Saense School voor Beeldende Kunst‘ opgericht. Met haar didactische achtergrond heeft ze een eigen leergang ontwikkeld: ‘De 5 beeldelementen in beeld’. “Met deze school wil ik een brug slaan tussen amateur en professional.” Elk jaar presenteren de leerlingen hun werken op een tentoonstelling, welke ook in boekvorm uitgegeven wordt.

Marijke Habernickel had de vurige wens om naar de Academie voor beeldende kunst te gaan. Helaas stierf haar vader toen ze 17 jaar was en bleef haar moeder achter met 5 kinderen. Er was geen geld om naar de academie te gaan. Na een intensief en rijk arbeidsverleden moest ze om gezondheidsredenen eerder stoppen. “Doe in het leven wat bij je hoort, wat je gelukkig maakt. Jij weet best wat je wilt”, was het credo van haar vader. “Toen schoot me te binnen: Ik wil naar de Academie voor Beeldende Kunst! Dus ik schreef me in”, aldus Marijke. “Wat was ik teleurgesteld. Ik miste dat men mij in contact bracht met kennis van de materialen en technieken. Kennis hebben van de materialen en technieken geeft je een ongekende vrijheid om te experimenteren en je artistieke talent te ontwikkelen.” Dit was voor Marijke de aanleiding om ‘de Saense School voor Beeldende Kunst‘ op te richten.

Exposities met Marijke Habernickel