Peter de Haan

Peter de Haan ziet in glas een aards product dat in zijn eenvoud zowel beschutting als kleur geeft aan het binnenleven, kortom het venster van de ziel. Bij het ‘Glasfusen’ – een nieuwe techniek, waarbij onder grote hitte verschillende stukken glas samensmelten – Dit biedt mogelijkheden voor een grotere vrijheid bij het werken met glas.

Exposities met Peter de Haan