Rafael Calvo Torrico 31|AUG|1|7|8|SEP|2019

Rafael Calvo Torrico begon te werken met kansarme mensen uit de volksbuurten van Lima. Hij nam deel aan het maken van muurschilderingen in groepsverband en ook aan het maken van theaterstukken waarin het thema van deze marginaliteit (het maatschappelijk randgebied) centraal stond. Dat werd dan ook de voedingsbodem van zijn schilderkunst. Na een reis door Europa in 1991, waarin hij kennismaakte met de Europese schilderkunst waar hij zich aangetrokken voelde tot het brede terrein van de menselijkheid en het tot uiting brengen hiervan, in het bijzonder van het thema eenzaamheid in zijn schilderkunst.

Met deze expositie speelt Rafael Calvo Torrico met zijn passie voor kleine dingen, resulterend in een verrassende mix van kleinere schilderijen geschilderd op papier, canvas en karton. Hoewel kleiner in omvang, missen ze niet de kracht en energie van zijn grotere schilderijen. In deze tentoonstelling werkt Calvo Torrico ‘klein’ en experimenteert hij met verschillende interpretaties die verder gaan dan de letterlijke betekenis van grootte. Hij beperkt zich echter niet tot alleen kleine schilderijen maar presenteert schilderijen van verschillende grootte. Net als in zijn eerdere tentoonstellingen is hij voortdurend op zoek naar stilte en dit manifesteert zich in zijn poging om het lawaai tot het kleinst bestaande element te verminderen en zijn gebruik van het kleinst mogelijke aantal lijnen, figuren en vormen. Zijn passie voor kleine dingen vergezelt hem in zijn zoektocht naar stilte.

Rafael over zijn werk: “In de ontmoetingen met het witte doek heb ik nooit een specifiek iemand in gedachten, ik werk ook niet naar de natuur. Het creatief proces leidt mij, ik moet voelen wat ik wil. Je kan het zien als een spons: in ontmoetingen zuig ik op, tijdens het werk knijp ik uit. Het witte doek transformeert gaande weg; het is een vloeiend proces waarin vormen ontstaan terwijl andere bewust zijn gekozen. Het is een gesprek in stilte zonder een vaste bestemming.”

Rafael exposeert op zaterdag 31 augustus en zondag 1, zaterdag 7 en zondag 8 september bij Zaansgroen van 13.00 uur tot 17.00 uur – vrij entree.

Website van Rafael Calvo Torrico

In his latest exposition, Rafael Calvo Torrico toys with his passion for small things resulting in a surprising mixture of smaller paintings painted on paper, canvas and cardboard. Although smaller in size, they do not lack the power and energy captured in his use of color and technique of his larger paintings. In this exhibition Calvo Torrico takes the meaning of small and experiments with different understandings that go beyond its literal meaning of size, for which he does not limit himself to small paintings but also presents paintings of various sizes. As in his other exhibitions, he is continually in search of silence and this manifests in his attempt to reduce the noise to the smallest existing element and his use of the smallest amount of lines, figures and forms. His passion for small things accompanies him in his search for silence.