Hans Kuyt – graficus – 16|17|23|24 februari 2019

Hans (Johannes) Kuyt (Zaandam 1944-1971) was veelbelovend graficus en tekenaar met een atelier aan het Westzijderveld. Hij studeerde cum laude af aan de Gerrit Rietveld academie afdeling vrije grafiek (lessen van Broer en Metz) en kreeg les van Gerrit de Jong (1905-1978). Hans ontwikkelde een eigen surrealistische stijl waarin vervormingen van de zichtbare werkelijkheid kenmerkend waren.

Zo vriendelijk als hij was naar anderen, zo onzeker en kritisch was hij tegenover zichzelf. Dit leidde tot een grote inzichzelfgekeerdheid. Over zijn werk sprak hij weinig en moeilijk, in het bijzonder over de achtergronden ervan. Hij was bang voor kritiek van anderen op zijn manier van uitbeelden.

Het werk van Hans Kuyt

Zijn schetsen en tekeningen zijn ets-matig van opzet. Je ziet aan de tekeningen dat deze gemaakt zijn om te eindigen als ets. In de voorstellingen kan je vele figuren en beesten ontdekken. Ook vreemde wezens. In die zin is zijn werk een klein beetje te vergelijken met dat van Hans Kanters. Maar ook zeker de natuurlijke elementen van zijn leraar Gerrit de Jong zijn terug te vinden in zijn werk. Naast de voorgaande voorstellingen gebruikte hij ook beeldelementen uit zijn woonplaats Zaandam. Zo heeft hij etsen gemaakt van het Volkspark, de gashouders aan de Zaan en van de plek waar zijn atelier stond: het Westzijderveld, waaronder ‘Houtzagerij De Czaar Peter’. Ook zijn buurjongen Lucky vormde een bron van inspiratie.

lucky2x-hans-kuyt-ets-zaansgroen-expositie-zaandam

In zijn etsen ontbreekt vaak kleur en ze zijn donker van tint. Doordat Hans beschikte over een grote pers heeft hij etsen op flink formaat geproduceerd. Hij liet zich echter niet beperken tot het formaat van de pers, dikwijls combineerde hij verschillende etsen tot één geheel. In zijn minutieuze wijze van etsen in combinatie met de grootte van de plaat zijn er ontzettend veel details in zijn werk aanwezig. Het best zou je de etsen met een loep moeten bestuderen.

Contact met andere kunstenaars

In 1966 exposeert Hans samen met Klaas de Boer in het voormalige kantoor van notaris Postma te Zaandam hun eerste gezamenlijke tentoonstelling: keramiek 66. Korte tijd heeft Hans potten gedecoreerd voor Klaas. In 1968 is er een tentoonstelling van Zaanse kunstenaars in het Sint Jansgasthuis 1563 te Hoorn met Adriaan Bosboom, Leo F. Poelmeyer, Peter Teeling, Jan Kees Vergouw, Jean Baptiste de Winter en Hans Kuyt. In 1974 vindt er in Het Weefhuis in Zaandijk een herdenkingstentoonstelling plaats.

foto-hans-kuyt-zaandam-kunstenaar

Hans Kuyt maakte onderdeel uit van de jonge kunstenaarsclub ‘De Krater’. Die verder bestond uit Dick Eichenberger, Klaas de Boer en nog 3 leden. Foto links: in het atelier van Klaas de Boer in het Westzijderveld. Foto rechts: In het atelier van Hans met Thijs Tolk en Louis Paul, poserend achter ‘Het Veulen’. Een beeld van Louis Paul dat in 2001 geplaatst is in het Koogerpark in Koog aan de Zaan.

Houtzagerij De Czaar Peter van Pieter de Lange Cz

Het retrospectief van Hans Kuyt vindt plaats op 16|17|23|24 februari 2019 van 13.00 tot 17.00 uur.